Festivals celebrated in Jagannath Temple

There are festivals celebrated at the temple all throughout the year.

Chandan yatra - chaitra Masarambha

Sneha yatra - Jyestha Paurnima

Rath yatra - shravan shukla

Jhulan yatra

Dashami to chaturdashi

Karkat or dakshinayana sankranti

Chitalagi amabashya - Shravana

Rahurekha lagi - Bhadraba

Krishnana janma

Saptapuri amabashya - Bhadraba

Ganesh chaturthi - Bhadraba

Rishi Panchami - Bhadraba 5th day

Radhastami - Bhadraba - 8th day

Parswava Parivartan - bhadraba 11th day

Bamam janma or sunia - bhadraba - 12th day

Anant chaturdashi - 1st sep bhadraba,14th day

Indra govinda puja - 2nd sep bhadraba full moon day

Sahasra kumbha mela - ashwina 8th day

Dasahara - ashwina

Kumar purnima - ashwina